Запослени

Директор:

Предраг Пашић, професор њемачког језика и књижевности

 

Стручни сарадници:

 • Педагог: Мирослава Јеринић-Ђукић, специјалиста школске педагогије
 • Психолог: Радмила Цвијановић, дипломирани психолог

Број телефона: 053/236-165, Електронска пошта: ss43@skolers.org

 

Административни радници:

 • Рачуновођа: Милица Цвијановић, дипломирани економиста, број телефона: 053/221-868
 • Секретар: Слободанка Ђукић, оперативни менаџер, број телефона: 053/223-836
 • Библиотекар: Јована Радуловић, дипломирани библиотекар
 • Програмер-оператер: Божидар Лазић, инжењер информатике

 

Наставници:

 • Мира Алексић, професор српског језика и књижевности
 • Сретенка Ђукић, професор српског језика и књижевности
 • Тијана Радоњић, професор њемачког језика и књижевности
 • Жана Милићевић, професор енглеског језика и књижевности
 • Милена Михајловић, професор енглеског језика и књижевности
 • Ненад Павловић, професор француског језика и књижевности
 • Драган Вујић, професор физичког васпитања и спорта
 • Јелена Лалић, професор физичке културе
 • Сандра Јанковић, дипломирани географ-демограф
 • Богдана Продић, професор биологије
 • Зденко Недић, дипломирани економиста
 • Младенко Недић, дипломирани економиста
 • Андреjа Петковић, дипломирани економиста
 • Раденко Калаковић, дипломирани економиста
 • Жељка Гаврић, дипломирани економиста
 • Александра Марић, дипломирани математичар и информатичар
 • Сандра Лукајић, дипломирани инжењер информатике
 • Наташа Митровић, дипломирани психолог
 • Чедомир Панић, дипломирани економиста
 • Гордана Недић, конобар специјалиста V степена
 • Марица Пејановић, кувар специјалиста
 • Јелена Старчевић, дипломирани менаџер у туризму
 • Звјездана Кисин, дипломирани инжењер технологије
 • Славица Јолдић, дипломирани инжењер технолог
 • Жељка Васиљевић, дипломирани хемичар
 • Бранка Лукић, дипломирани инжењер прехрамбене технологије
 • Весна Ђукић, професор историје
 • Јелена Ружојчић, дипломирани ликовни умјетник
 • Нина Гвозденац, дипломирани инжењер прехрамбене технологије
 • Сена Хекић, дипломирани професор исламске вјеронауке
 • Maрија Шмитран, дипломирани политикол
 • Драгица Илић, дипломирани правник
 • Никола Поповић, дипломирани теолог

Остали радници

 • Златан Павловић, кућни мајстор
 • Миленко Благојевић, портир
 • Митра Његомировић, спремачица
 • Љубица Ристић, спремачица
 • Јованка Саука, спремачица
 • Драгана Јосић, спремачица