11 Jun 2021

Дефицитарна занимања

Одлуком Владе Републике Српске на листу дефицитарних занимања су уврштена и занимања пекар / посластичар које ЈУ Угоститељска и трговинска школа Добој нуди –  уписује у наредној школској 2021/22. години.

Квалификација дефицитаран подразумијева мјесечну стипендију од 100,00 КМ као и трошкове превоза ако ученик евентуално путује до школе.

 

– У понедјељак, 14. јуна почиње први уписни рок за средњошколце у Републици Српској  (14. и 15. јуни само за ученике који могу да остваре 60 и више бодова).

– Преостали уписни рокови:

Јуни :  21, 22. и 23. (за све ученике)

Јули:    05. – 07. (за све ученике)

Јули:    12. – 16. (за преостале ученике, који се до тада нису нигдје  уписали).