28 Oct 2021

Ефикасно осигурање квалитета кроз успјешно управљање промјенама

У организацији OeAD (Österreichischer Akademischer Austauschdienst), некадашњи KulturKontakt Austria, директор школе Предраг Пашић и професор Зденко Недић су присуствовали Завршној конференцији о оквиру пројекта:

“Ефикасно осигурање квалитета кроз успјешно управљање промјенама – Изградња капацитета за директоре средњих стручних школа”

Конференција је одржана 26.10.2021. у Сарајеву у хотелу Hills.