19 Nov 2021

„Методика изучавања страдања Срба у Другом свјетском рату у настави српског језика и књижевности у средњој школи“

Одржана радионица „Методика изучавања страдања Срба у Другом
свјетском рату у настави српског језика и књижевности у средњој школи“
У просторијама ЈУ Угоститељске и трговинске школе Добој у уторак 16. новембра 2021.
године одржана је радионица „Методика изучавања страдања Срба у Другом свјетском
рату у настави српског језика и књижевности у средњој школи“ за професоре Српског
језика и књижевности Града Добој и регије Добој. Свјесни значаја теме, прилика и
неприлика у којима живимо а подржавајући културу сјећања и памћења на жртве рата
Кабинет предсједнице Републике Српске, Министарство просвјете и културе и Републички
педагошки завод подржавају све активности у интензивирању изучавања ове теме у
средњим школама. У складу с тим организоване су стручно методичке радионице за
извођење наставе Српског језика и књижевности и договорене су активности за
предстојеће обиљежавање Дана сјећања на жртве Другог свјетског рата.