18 Aug 2021

Обука за професоре у оквиру пројекта ТАБЛА

Од 16.8. до 20.8.2021.године одржава се обука професора четири средње школе Града Добој међу којима су и професори ЈУ Угоститељска и трговинска школа Добој. Обука је дио реализације пројекта ТАБЛА којег подржавају USAID а имплементира Save the Children у партнерству са Фондацијом „Образовање у акцији“ , Заводом Републике Словеније за школством, Мрежом мира те Министарством просвјете и културе Републике Српске и Педагошким заводом  Републике Српске. Овим пројектом, поред обуке за професоре, 50 школа у Републици Српској је опремљено СТЕАМ лабораторијама чија је вриједност 25 000 КМ. Професори ће  кроз четверодневну обуку упознати значај, методологију и примјену СТЕАМ образовања чији је крајњи циљ развијање вјештина пожељних у 21. вијеку. Усклађивање наставних планова и програма са изазовима савременог друштва, унапређивање компентенција наставника, иновативан приступ настави,усавршавање наставних метода,интеграција наставног садржаја разноврсних предмета неке су од тема које обрађује ова обука. СТЕАМ  образовање  посебно наглашава развијање: критичког мишљења, креативности, комуникативности и способности колаборације као кључних вјештина које ће ученицима донијети боље резултате у савлађивање наставних садржаја а њихова знања учинити функционалнијим. МЕМ тренери који проводе обуку у Добоју су: Јадранка Благојевић, Жељка Дамјановић, Милена Јовић, Милан Симикић, Стефан Ковачевић и Данијел Видовић.