03 Jul 2023

Признање Ученик генерације 2019/2023.

Признање Ученик генерације 2019/2023. добила је ученица Јована Дујаковић , одјељење IV-3 , разредник проф. Драган Вујић. Јована је рођена 29.3.2004. године у Добоју. Основну школу “Ђорђе Панзаловић” завршила је у Осињи , месту у коме и данас живи са својом породицом. Скромна , вриједна , упорна , доследна ка свом циљу , Јована је успјела да средњу школу смјер Кулинарски техничар заврши с одличним успјехом и примјерним владањем. Напомињемо да је Јована све четири године школе завршила без иједног изостанка одличним успјехом просјек 5,00 . Активно је учествовала у школским секцијама , радионицама и конкурсима. Све своје школске обавезе , и наставне и ваннаставне , Јована је испунила онако како се од ње и захтијевало . У слободно вријеме воли да чита , црта и гледа филмове. Редовно присуствовање настави кроз све четири године школовања , изузетна посвећеност школским задацима , подршка родитеља и пријатеља довели су нашу Јовану до признања Ученика генерације у ЈУ Угоститељска и трговинска школа Добој школске 2022/2023. године .