22 May 2022

СТЕАМ час

Дана 17.05.2022. године, проф. Александра Марић је одржала још један СТЕАМ час из математике ,,Одређивање статистичких величина-утврђивање градива” у одјељењу II-1. Ученици су имали задатке да прикупе, обраде, прикажу податке табеларно и графиконом и одреде статистичке величине из области економије. На овај начин ученици су повезали градиво у оквиру више предмета и јасну примјену наученог путем рјешавања реалних проблема и примјени статистике као математичке дисциплине у свакодневном животу.