06 Apr 2023

Наша школа је подржала иницијативу Туристичко – угоститељске школе из Скопља за формирањем Асоцијације угоститељских и туристичких школа југоисточне Европе. Асоцијацију би, поред школа из наше земље, чиниле школе из Србије, Црне Горе, Македоније, Албаније, Грчке, Бугарске, Румуније, Турске и Словеније. Захваљујући тој идеји нашу школу су у уторак посјетили предствници Туристичко- угоститељске школе “Лазар Танев” из Скопља. Оснивачку конференцију Асоцијације очекујемо у јуну а рад Асоцијације би био усмјерен на повезивање образовних и привредних установа југоисточне Европе.