23 Jun 2022

Österreichtag Добој 2022

21.6. у добојској Угоститељско и трговинској школи одржан је један едукативни аустријски дан. Под покровитељством Савезног министарства за образовање, науку и истраживање Аустрије, OeAD Bereich Kultur i Sprache и Републичког педагошког завода Банја Лука у ЈУ Угоститељска и трговинска школа Добој одржан је једнодневни семинар за наставнике и професоре њемачког језика. Захваљујући дугогодишњој сарадњи са аусријским Савезним министарством, наша школа је угостила господина Норберта Хабелта представника аустријског министарства образовања одјељења за језик и културу, Клауса Редла професора предавача на Универзитету у Бечу, господина Предрага Дамјановића директора Републичког педагошког завода Бања Лука и прфесоре њемачког језика са добојске регије. У оквиру цјелодневног семинара наставници су присуствовали тематским радионицама: Аутентично слушање и разумијевање у настави њемачког језика као страног језика, Филмови у настави, Учење о земљи Аустрији и Полицентричност у настави њемачког као страног језика.

Представљен је едукативни приручник за ученике  “Kennst du Österreich?” а кроз све радионице учесници семинара су се упознали са новим резултатима и знањима у оквиру методолошког извођења наставе њемачког као страног језика. Од 2017. године наша школа сарађује са аустријским министарством за образовање, науку и истраживање и једина је међу 88 школа Републике Српске која је дио аустријске мреже школа. Као потврда успјешне сарадње, овом прилико уручено је званично признање.