09 Dec 2021

STEAM час математике

На часу математике у одјељењу I-1, професорица Александра Марић одржала је СТЕАМ час на тему:”Тригонометрија правоуглог троугла-примјена”. Ученици су у истраживачком раду показали висок ниво интересовања за ову тему, која се може примијенити у свакодневном животу.